JSME AUDITORSKÁ SPOLEČNOST

Jsme auditorská společnost s rozsáhlým záběrem auditorských a poradenských služeb. Naším hlavním cílem a úkolem je identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů společnosti v průběhu poskytování našich služeb a přehledně je prezentovat managementu společnosti. Tohoto nelehkého cíle dosahujeme díky vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb.

Audit účetní závěrky nebo její části

Náhled odborné i široké veřejnosti na audit účetní závěrky je do značné míry zkreslený. Audit je chápán jako zákonem předepsaná předražená služba, která je společnostem pouze na obtíž. Dle našeho názoru, v případě, že se provedení auditu dělá pouze formálně, aby se vyhovělo ustanovením zákona o účetnictví, s tímto názorem nelze nesouhlasit.

Podívejme se ale na audit z druhé strany v případě, že společnost chce využít benefity této služby, které jsou v mnoha ohledech pro společnost velice přínosné. Níže jsou uvedeny některé k důležitých benefitů auditu:

 • Pohled na interní kontrolní systém společnosti nezávislým týmem odborníků, který není zatížen provozní slepotou, může včasnou identifikací slabých míst předejít významné defraudaci, škodám na majetku společnosti,

 

 • Zpracování účetních dokladů a účetní postupy, které jsou společností dlouhodobě používány, nemusí být ve všech případech efektivně prováděny. Společnost si ale této skutečnosti nemusí být vědoma, dokud tyto postupy neprověří tým nezávislých odborníků,

 

 • Společnost dlouhodobě dosahuje přiměřený zisk, ale potýká se snedostatkem finančních prostředků, což může znamenat nevhodný poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky ve vztahu kaktivům, které jsou těmito závazky financovány. I na tyto skutečnosti management společnosti vprůběhu auditu upozorňujeme,

 

 • V neposlední řadě účetnictví společnosti může obsahovat významné neúmyslné chyby s dopadem na hospodářský výsledek společnosti a daň z příjmu právnických osob, které by měly být odhaleny a opraveny v průběhu auditu

 

 

 


projects & audit s. r. o. - idatabaze.czAuditoři a audity - idatabaze.cz

Naše vize

Naše vize

"BE SMART AS YOU CAN BE ..."

"NAJDI V SOBĚ A UPLATNI VŠECHNY SVÉ SCHOPNOSTI..."

Naši lidé

Naši lidé

Členové našich auditních a poradenských týmů jsou odborníci:

 • s 15-letou praxí v oblasti poskytování auditorských a poradenských služeb,
 • se zkušeností z mezinárodních auditorských a poradenských společností - Big Four,
 • prověřeni náročným zkouškovým systémem Komory auditorů ČR,
 • aktivně přístupující k řešení problémů,
 • s analytickým myšlením.

Naši klienti

Naši klienti

Našimi klienty jsou převážně tuzemské a zahraniční společnosti z níže uvedených oborů podnikání:

 • strojírenství
 • výroba spotřebního zboží,
 • stavebnictví,
 • telekomunikace,
 • IT služby,
 • realitní služby,
 • velkoobchod a maloobchod se spotřebním zbožím.